Escola pública d’educació infantil i primària d’una sola línia situada al centre de Montcada i Reixac amb més de 50 anys d’història. Des del 2017-18 és una Comunitat d’Aprenentatge que treballa per afavorir el creixement harmònic i integral dels infants, fent possible l’aprenentatge significatiu i el coneixement progressiu del funcionament de la societat.

Per a l’escola El Turó la vinculació de l’alumnat al medi es considera essencial. La proposta educativa es basa en un enfocament globalitzador. Aplica activitats educatives d’èxit per assolir les competències bàsiques: Grups interactius, tertúlies literàries, espais d’aprenentatge, model dialògic de resolució de conflictes i formació contínua del professorat i de les famílies.  Són Escola Verda i formen part de xarxa XIEP.

Adreça

c/ Montiu 18, Montcada i Reixac (08110)

« Estàvem molt interessats en formar part del Projecte Komtü ja que el treball emocional és molt important com a base dels aprenentatges. Volíem donar als nostres infants estratègies adequades per créixer d’una manera sana, feliç i responsable.

El Projecte Komtü és molt important ja que involucra a tota la comunitat educativa per promoure un entorn positiu i d’acompanyament emocional de l’alumnat, alhora que ajuda  a tractar les necessitats d’aquells infants que experimenten dificultats específiques.

Després de tres anys, gràcies al Projecte Komtü tenim més estratègies i eines personals i professionals per atendre als nostres infants. Ens ha ajudat a crear un sentiment de pertinença entre tots els membres que formen la comunitat educativa i a fer un acompanyament emocional tant als infants com a les famílies»

Equip directiu de l’escola El Turó.

L'equip i les famílies de l'escola El Turó expliquen la seva experiència amb el Komtü