BENESTAR EMOCIONAL I APRENENTATGE

KOMTÜ considera el benestar emocional i relacional dels infants com a vitals per al seu aprenentatge. L’escola és un espai propici per al desenvolupament de la salut emocional i relacional dels infants, entesa com aquella capacitat dels nens i nenes d’experimentar, expressar i regular les seves emocions.

A partir d’aquesta, construeixen relacions de manera segura i satisfactòria i descobreixen el món que els envolta. I és que, mitjançant l’educació i el benestar emocional, es potencien les seves capacitats d’aprendre i avançar a l’escola i a la vida.

METODOLOGIA

KOMTÜ és un programa de promoció i prevenció universal que parteix d’iniciatives basades en l’evidència científica que assenyalen que les intervencions més eficaces són aquelles que aborden la salut mental des d’un punt de vista sistèmic i integral i incorporen els aprenentatges de la neurociència.

El programa acompleix els vuit principis bàsics que estableixen l’Agència de Salut Pública d’Anglaterra i la Coalició de Salut Mental Infantil i Juvenil per promoure la salut i el benestar emocional a les escoles. També segueix les principals recomanacions d’organismes internacionals (OMS, UNESCO, Nacions Unides o Comissió Europea) en relació amb la promoció de l’educació i el benestar emocional als centres educatius.