Com s'estructura?

El programa Komtü s’estructura al voltant de quatre àrees, denominades “components” que són les que poden influir de manera decisiva en la salut i el benestar emocional dels/de les alumnes en particular i de tota la comunitat educativa en general. Aquest s'ha desenvolupat conjuntament entre la Fundació Nous Cims i la cooperativa Eduvic.

Què demanaKomtü?

MOTIVACIÓ
Equip motivat pel canvi.

PRÀCTICA REFLEXIVA
Ganes d’incorporar la pràctica reflexiva a l’actuació professional.

ESPAIS FORMATIUS
Inclusió de les formacions dins la jornada laboral.

TEMPS
Per fer coordinacions i planificar accions del programa

INCLUSIÓ
Del programa en la planificació anual del Centre educatiu