FORMACIÓ TEÒRICA

La formació teòrica s’estructura en 11 blocs que aborden temàtiques essencials per a l’acompanyament emocional. Les sessions es porten a terme de forma quinzenal, són vivencials, participatives i van acompanyades d’un dossier teòric.

Els 11 blocs són:

 1.    Neurociència aplicada a l’educació
 2.    Trobada, observació i escolta
 3.    Relacions de qualitat
 4.    Gestió dels conflictes
 5.    Gestió dels límits
 6.    Acompanyament emocional
 7.    Pràctiques restauratives
 8.    Autoestima, personalitat i identitat
 9.    La sistèmica en l’educació
 10.    Autoobservació i estils d’acompanyament
 11.    Relació escola-famílies

PRÀCTICA REFLEXIVA

Un espai en què, a partir de l’experiència, la reflexió sobre aquesta i la connexió amb la part teòrica, es pretén avançar en l’adquisició de coneixements i competències i la millora contínua per part dels docents.

SESSIONS INDIVIDUALS

Sessions de formació i acompanyament individual als mestres per conèixer les seves pròpies habilitats relacionals en l’àmbit del grup d’aula i tutorial. Un espai que es basa en l’escolta, l’observació, l’orientació i la revisió de cada cas.

SESSIONS D'AUTOCURA

Espais que tenen per objectiu propiciar una experiència reparadora col·lectiva i s’ofereixen eines que facilitin la gestió emocional en el procés d’adaptació al dia a dia, on les demandes poden superar els recursos disponibles.

SUPERVISIONS RELACIONALS

En cas que sigui necessari, s’implementen trobades que tenen per objectiu oferir una mirada externa de les relacions, sense judici, plantejant un espai compartit per avançar en la millora de la salut emocional i el benestar dels professionals.

SESSIONS DE COACHING

Si el centre ho sol·licita o es detecta com a necessitat, el programa ofereix trobades d’acompanyament i suport per tal que els i les professionals puguin desenvolupar al seu màxim potencial, establint alguns objectius conjuntament i oferint els recursos i eines necessaris perquè els puguin assolir amb èxit.

EQUIPS DE MIGDIA I PAS

Pel que fa als equips de migdia i PAS, i amb l’objectiu de garantir una coherència en el treball de tots els adults que acompanyen els infants, KOMTÜ ofereix també una formació, en aquest cas menys intensa i amb una adaptació dels blocs.

FAMÍLIES

Amb les famílies també es realitzen periòdicament tallers de parentalitat positiva, oberts i gratuïts. Són sessions que s’adapten a les necessitats i característiques de les famílies en les quals es comparteixen qüestions fonamentals per a l’acompanyament i el benestar emocional dels seus fills i filles.

CONTINUÏTAT I SOSTENIBILITAT

L’objectiu del programa KOMTÜ és que les persones que hi participen s’empoderin i puguin continuar autònomament el treball emocional al centre. Així, per tal de garantir la continuïtat i sostenibilitat del programa, es constitueix un equip impulsor, format per un membre de l’equip directiu i dos o tres membres del claustre.

Aquest equip, amb el suport i seguiment del tècnic de xarxa del programa, liderarà un cop finalitzats els tres cursos del Komtü, dinàmiques de debat i reflexió pedagògica per a la implementació i consolidació de propostes al centre que treballin per al benestar i l’educació emocional dels i les alumnes.