El viatge Komtü

Una vegada tot l’equip docent de l’escola coneix el projecte i decideix participar s’inicia una fase prèvia d’organització: es constitueix un equip de coordinació al centre i s’estableix el calendari per dur a terme les accions del full de ruta adaptant-nos a les característiques de cada escola.

Quan comença el curs...

Quan comença el curs...

Ens coneixem!

Es realitzen sessions de sensibilització per a presentar el projecte a tota la comunitat escolar.

El punt de partida en relació al benestar emocional!

Durant els primers mesos té lloc un procés de diagnòstic amb tota la comunitat escolar (enquestes, entrevistes i observacions d’aula).

Definim el full de ruta!

Després de la diagnosi es defineix un full de ruta de centre i es planifiquen les accions a desenvolupar durant la implementació del projecte.

Planifiquem i implementem les accions!

S’inicien les sessions de formació i de pràctica reflexiva amb el claustre, el treball amb les famílies i amb el personal no docent per portar a terme les accions establertes.
També s’ofereix assessorament especialitzat per aquells infants i famílies que presentin dificultats específiques.

L’avaluació i el seguiment del desenvolupament del projecte són dos elements transversals durant tot el procés!