Komtü és un programa sense ànim de lucre per a la millora del benestar emocional i relacional de nens i nenes als centres d'educació infantil i primària.

El programa involucra a tota la comunitat educativa per a promoure un entorn positiu i d'acompanyament emocional de l'alumnat, alhora que ajuda a les escoles a tractar les necessitats d'aquells infants que experimenten dificultats específiques.

Les Escoles Komtü, seleccionades a partir d'una crida oberta, inicien un procés de transformació en què planifiquen i posen en marxa accions que promocionen la salut relacional, la prevenció i la intervenció precoç.

Un equip de professionals assisteix al centre escolar dos dies a la setmana durant tres cursos oferint acompanyament durant tot el procés tenint en compte les potencialitats i necessitats de cada escola.

La pràctica reflexiva

Komtü utilitza la metodologia de la pràctica reflexiva per a l’aprenentatge i la millora.

Partint de les experiències de cada docent a l’aula i la reflexió sobre la seva pràctica.

Afavorint la capacitat del professorat d’autoformar-se, ja que converteix la reflexió en la pràctica i la pràctica en un hàbit conscient que s’integra en l’activitat diària.

Acompanyant als docents a innovar i investigar a partir de la seva pròpia pràctica i d’aquesta manera donar més eines per millorar l’acompanyament dels infants i en conseqüència la gestió de l’aula.

El nucli de l’activitat és l’anomenat “cicle reflexiu”: formació – acció – reflexió – planificació. Es tracta d’una espiral continua d’acció – reflexió – acció que integra bidireccionalment la teoria i la pràctica, el criteri científic, el coneixement formal i el coneixement pràctic.