Si ens imaginem l’escola com un centre obert, connectat amb el seu entorn, transformador i pedagògic, ens adonarem que forma part de la comunitat i que, a la vegada, fa comunitat. Des d’aquesta mirada, ens podem plantejar quines accions de millora i dinamització local podem fer amb l’Administració i entitats dels voltants. Per tant, partim d’una escola facilitadora d’aprenentatges i que és capaç d’ajudar a construir una ciutadania activa.

Què pot fer l’escola respecte al medi ambient?

L’educació és un element clau en la resposta al canvi climàtic: té un paper imprescindible perquè cada infant adquireixi els coneixements, habilitats, actituds, competències i valors necessaris per donar forma a un futur sostenible. Educar sobre el canvi climàtic, el medi ambient i el desenvolupament sostenible va més enllà de la classe de ciències i supera l’àmbit de l’aula: afecta tots els components del sistema educatiu, és transversal al currículum i defineix un model d’aprenentatge continu, que dura tota la vida i comprèn diferents sistemes en què ens trobem immersos.

De quines habilitats i competències estem parlant?

Promoció del pensament crític, metodologies de recerca d’informació, habilitats de resolució de problemes, i competències per predir esdeveniments en contextos canviants i per actuar-hi de manera col·laborativa, responsabilitat enfront de les mateixes accions, empatia vers els altres, respecte vers allò meu i dels altres… Prendre consciència que els recursos de la natura són limitats i hem de cuidar-los, ens farà replantejar quin model de consum tenim habitualment i quin volem tenir.

També hem de poder reflexionar sobre els fenòmens atmosfèrics cada cop més nocius: temperatures més altes que afecten la salut, especialment dels més petits i vulnerables, tempestes més intenses i sequera greu, i com hem d’aprendre a protegir-nos davant aquestes situacions.

Com podem anar treballant tots aquests valors al llarg de l’escolaritat?

Et deixem algunes idees per treballar des de:

 • Àrea de ciències socials: poblacions afectades pel canvi climàtic, usos del sòl i desastre naturals, conflictes pels recursos…
 • Àrea de llengua i llengua estrangera: comprensió lectora, argumentació, vocabulari específic relacionat amb el clima, coneixença i debat sobre les campanyes informatives com a forma de comunicació i sensibilització…
 • Àrea de matemàtiques: comprensió de les xifres publicades sobre els efectes del canvi climàtic, probabilitats i models predictius…
 • Àrea artística: disseny gràfic i activisme, reutilització i ús de materials reciclats en la producció artística, disseny d’infografies…
 • Àrea de tutoria o educació en valors: responsabilitat, debat, resolució de conflictes, interdependència, empatia…

Per tant, si les persones som part del problema, podrem ser part de la solució. Aquesta mirada capacitadora i positiva respecte al nostre futur també és un dret dels infants i les seves famílies. L’única acció que no té efecte, és la que no es fa!

Recursos disponibles:

Dies per actuar:

 • 30 de gener: Dia de la Pau
 • 22 de març: Dia de l’Aigua
 • 22 d’abril: Dia Internacional de la Mare Terra
 • 22 de maig: Dia Internacional de la Diversitat Biològica
 • 5 de juny: Dia Mundial del Medi Ambient
 • 17 de juny: Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera
 • 16 de setembre: Dia Internacional de la Preservació de la Capa d’Ozó
 • 13 d’octubre: Dia Internacional per a la Reducció dels Desastres

Un article de:

Rebeca López.

Psicòloga i terapeuta familiar. Tècnica del Programa Komtü.