L’Escola Marinada és un centre públic de doble línia, situat a Montornès del Vallès. Estan construint el Projecte Educatiu al voltant de les arts i les emocions. Volen connectar la dimensió artística i la dimensió personal perquè el seu alumnat, a través de l’exploració, l’experimentació, la curiositat, l’evocació, la seguretat, l’atenció, les relacions i el benestar, sigui capaç de mobilitzar coneixements, generar noves oportunitats d’aprenentatge, aprendre a mirar des del pensament crític i facilitar diferents llenguatges i mecanismes de comunicació.

Els mestres comparteixen experiències i fan visibles les pròpies pràctiques. L’art també és present en el treball que comparteixen amb les famílies, amb les quals pretenen visibilitzar els punts en comú que tenen. Alhora, és un dels centres d’interès en el treball en xarxa que tenen entre el centre i el seu entorn. Aquests dos eixos vertebradors del projecte de Marinada, els permet treballar de forma globalitzada atenent les necessitats del seu alumnat.

Adreça

c/ Llibertat s/n, Montornès del Vallès

Instagram

@marinadaescola

«La situació de crisi sanitària viscuda el 2020 ens va fer veure la necessitat que teníem tots i totes de “connectar-nos” amb nosaltres mateixos/es i amb els/les altres. Connectar-nos per conèixer-nos millor i per compartir i sentir-nos millor. Necessitàvem eines que ens ajudessin a reflexionar sobre què sentim, què volem, què oferim, què perceben els altres,  com ajudar a millorar i sentir-nos i fer sentir millor. I vam tenir l’oportunitat d’entrar en el Programa Komtü  que ens ha permès: tenir temps i espais de reflexió i eines per acompanyar a la comunitat escolar en aquest procés de benestar i gestió de conflictes.”

Equip docent de l’Escola Marinada.