A l’Escola Fray Luis de León entenen l’escola com un espai de benestar i aprenentatge on conviuen en harmonia totes les persones que formen part de la comunitat educativa i on el diàleg és una eina imprescindible per construir un projecte comú.

Creuen en una escola on la mirada cap a l’alumnat sigui de respecte i d’acompanyament en el seu procés de fer-se grans. Consideren que l’educació emocional i els valors positius: la pau, la solidaritat, l’empatia i el coneixement dels altres, han d’impregnar tot el temps escolar. A més, volen que les nenes i els nens tinguin autonomia, curiositat, iniciativa, capacitat d’argumentació i decisió.

La seva finalitat és que l’alumnat sigui feliç, vetllant per un ambient de convivència respectuós i de confiança que els permeti créixer com a persones autònomes i conscients de les seves pròpies capacitats.

Adreça

C/ Sant Joaquim, 91, Santa Coloma de Gramanet, Barcelona (08922)

«L’escola ha de ser un entorn de benestar i de cura emocional i el programa Komtü ofereix l’acompanyament integral, treballant majoritàriament amb el personal docent, però també amb el no docent i les famílies.

Ens emmirallem en una frase que dóna sentit a la nostra tasca diària: “Si els adults funcionen, els infants funcionen”, i l’equip Komtü, ens ofereix millorar aquest concepte, creant xarxa amb l’entorn. Aquest primer any, en el que hem posat fil a l’agulla amb tot el que té a veure amb la millora del treball de les emocions, hem iniciat un llarg camí, per poder valorar en quin punt estem i anar construint estratègies i dinàmiques que fan garantir el marge de millora que té l’escola en tot el que fa referència a promoure un entorn positiu de convivència, de vincle afectiu i de confiança.

Sempre hem tingut clar que la nostra mirada està dirigida cap a l’infant i, per tant, tot el que estigui relacionat amb aquesta premisa, és una oportunitat per a una escola com la nostra, i en aquest sentit el projecte Komtü, és una gran oportunitat per aconseguir-ho.»

Equip directiu de l’Escola Fray Luis de León.