L’escola Estel-Guinardó és una escola petita ubicada al barri del Guinardó de Barcelona amb més de 50 anys d’història. La comunitat educativa ha pensat sempre en la importància d’oferir una educació integral dels seus infants que tingui present tant la vessant pedagògica com la vessant emocional. És per això, que el seu projecte educatiu es basa en la barreja de grups d’edat per millorar les relacions socials, l’aprenentatge cooperatiu i l’ajuda  entre iguals.

Ser una escola d’una línia els permet conèixer de prop tots els membres de la comunitat aconseguint un clima de confiança i complicitat semblant al d’una gran família.

Escola, famílies, AFA i equip de migdia treballen en conjunt per tal de donar la millor resposta al seu alumnat en el dia a dia.

Adreça

C/ Telègraf 58 08041 Barcelona

Instagram

@estelguinardo

“A l’escola ja portàvem un temps plantejant la necessitat de treballar el benestar emocional oferint als mestres formació relacionada amb aquest àmbit, rebent assessorament per part del CRETDIC i oferint propostes i idees per crear un millor clima escolar en base a noves eines d’acompanyament. 

Creiem fermament en la importància que la regulació emocional beneficia, no només les habilitats personals, sinó també les habilitats d’aprenentatge. De la mateixa manera, veiem la necessitat de crear a l’escola un ambient segur, ple de recolzament i d’empatia, per tal que els infants que no tenen aquest sistema de recolzament fora de l’escola puguin trobar la calma i l’acompanyament necessari al centre educatiu.

Després de la situació de pandèmia viscuda, la necessitat de cuidar la salut mental dels nostres alumnes es va tornar una gran prioritat i és per això que vam aterrar en el programa Komtü. 

Tenim clar que som el referent directe de l’alumnat durant moltes hores al dia i necessitàvem eines i recursos per guiar-los en el seu procés personal i emocional. Aquesta necessitat del claustre s’està cobrint gràcies al programa Komtü que des d’una perspectiva formativa i d’acompanyament ens aporten propostes per millorar la nostra rutina educativa a tota la comunitat educativa.”  

Equip directiu de l’escola Estel-Guinardó