L’Escola del Parc – Una escola per créixer! – és una escola pública d’educació infantil i primària de doble línia, situada al nucli antic d’El Prat de Llobregat, que avança cap a la transformació educativa.

Es defineixen com una escola respectuosa amb les diferències, inclusiva, compromesa amb el medi, reflexiva, que cerca la innovació i la millora constant. Així mateix, els seus trets d’identitat són: el treball globalitzat, el treball sistemàtic i el treball de les emocions.

Atenen les necessitats educatives de tot l’alumnat i respecten el seu ritme d’aprenentatge, mitjançant el treball individual, cooperatiu, col·laboratiu i personalitzat. Cal extreure el millor de cadascú. A més, aposten per un aprenentatge funcional i significatiu; i fomenten la participació activa de les famílies.

Adreça

c/ Montiu 18, Montcada i Reixac (08110)

“Fa temps ens va sorgir la necessitat de crear una línia d’actuació conjunta d’escola per tal de millorar el clima de treball a l’aula i a l’escola, la cohesió dels grups classe i la gestió de les emocions del nostre alumnat.

Intuíem que la participació en el programa Komtü, a llarg termini, donaria resposta a la necessitat creixent de treballar el vessant emocional i afectiva de l’alumnat. De fet, volíem i volem que la competència emocional fos i sigui una competència essencial a l’educació dels infants. Si l’infant es troba bé, tot anirà bé.

El programa ha permès que el claustre s’empoderi d’aquesta necessitat i la porti a la pràctica. També ens ha fet reflexionar sobre la importància del benestar emocional entre els mateixos membres del claustre i resta de la comunitat educativa; ens hem de cuidar!

Encara ens queda camí per recórrer, però junts ho farem!”

Equip directiu de l’escola del Parc.

Vull ser Komtü

Si vols conèixer més sobre el programa Komtü, pots emplenar el formulari i en breu ens posarem en contacte amb vosaltres

    Vull ser Komtü

    Si vols conèixer més sobre el programa Komtü, pots emplenar el formulari i en breu ens posarem en contacte amb vosaltres

      Segueix-nos

      Segueix-nos