Escola pública que fomenta l’autonomia personal i la responsabilitat de l’alumnat. Parteix d’una proposta pedagògica que té com a finalitat l’educació integral de l’alumnat per esdevindre subjectes participatius i crítics en el si d’una societat democràtica, equitativa i plural.

L’atenció a la diversitat del seu alumnat la contemplen sota criteris d’inclusió i coeducació, de manera que el centre esdevingui acollidor i un marc de convivència per a la comunitat educativa.

L’equip de l’Escola Edumar està convençut que els aspectes emocionals (motivació, metes, expectatives, autoconcepte, autoestima) estan íntimament lligats amb les capacitats cognitives. Volen formar persones que siguin capaces d’adaptar-se als canvis i poder decidir el seu futur.

Adreça

C/ Granada, 18, 08860 Castelldefels

«L’Escola Edumar va tenir la possibilitat de formar part d’aquest grup d’escoles que es beneficien i participen del Projecte Komtü.

Per a nosaltres, el programa Komtü ens aporta aire fresc per adonar-nos de la necessitat de tenir cura de tota la Comunitat Educativa, des de tots els angles possibles, gràcies a una mirada més humanitzada i del tot necessària per continuar amb el nostre camí i els nostres reptes, ben assessorats, i emocionalment més acompanyats»

Equip directiu de l’Escola Edumar.

Escola Edumar: Una escola per a tothom, un projecte per a cadascun