Al llarg dels últims anys, després d’experimentar alts nivells d’estrès, por i incertesa a causa de la pandèmia, ha sorgit un important debat en l’àmbit educatiu sobre el paper que han d’exercir les escoles en la promoció de la salut mental. Els centres educatius són llocs on els nens passen la major part del seu temps a mesura que creixen i es formen, la qual cosa és crucial per al seu desenvolupament social, emocional i acadèmic. En aquesta crucial etapa, es pot implementar una aproximació preventiva cap a la salut mental dins de l’entorn educatiu, amb la finalitat de reduir el risc de trastorns mentals greus en el futur.

La salut mental abasta, no només la falta de malaltia, sinó també el foment del benestar en diferents aspectes de la vida i la capacitat d’enfrontar desafiaments amb resiliència. És essencial per al desenvolupament acadèmic i personal dels nens. Diversos estudis han demostrat que els estudiants que reben suport socioemocional tenen millors resultats acadèmics i un comportament més positiu a l’aula.
Promoure el benestar emocional a les escoles comporta beneficis com una major participació en l’aprenentatge, una connexió més forta i un major benestar personal. També ajuda a reduir l’absentisme i l’abandó escolar, així com la prevenció del bullying i la violència.

El desenvolupament socioemocional proporciona beneficis com una major autoconsciència, construcció d’una identitat saludable, establiment de relacions constructives i èxit acadèmic i laboral. La salut mental és clau per al desenvolupament integral dels nens i adolescents. Quan aprenen a conèixer-se a si mateixos, a comprendre les seves emocions i a enfrontar desafiaments de manera saludable, estaran millor preparats per a la vida adulta.

És important que les escoles prioritzin el desenvolupament socioemocional dels estudiants i proporcionin recursos per a crear un entorn segur i estimulant. Han d’oferir suport i recursos perquè els estudiants identifiquin les seves emocions, desenvolupin habilitats de regulació emocional i construeixin relacions positives. També és essencial fer costat als docents i al personal escolar, brindant-los formació, eines i recursos per a promoure el seu propi benestar.

Els docents exerceixen un paper essencial en la formació dels nens, i enfronten desafiaments significatius en el seu entorn laboral que poden afectar el seu benestar emocional. Acompanyar als estudiants en el context actual requereix suport i recursos per a fer front a la pressió acadèmica, agressions i comportaments desafiadors, grups d’estudiants difícils i una alta càrrega laboral.

Els docents que tenen un bon benestar emocional estan més motivats i gaudeixen el seu treball. També estan més propensos a implicar-se de manera positiva amb els seus alumnes.

Hi ha una estreta relació entre el benestar emocional dels docents i el rendiment acadèmic dels alumnes. Quan els docents ofereixen un suport afectuós, mostren empatia i fomenten la inclusió i el respecte, creen un entorn segur i positiu que afavoreix el benestar emocional dels alumnes.

Si els docents es troben emocionalment equilibrats i satisfets en el seu lloc de treball, són més propensos a oferir un ensenyament de qualitat i a generar un entorn d’aprenentatge positiu.

Donar suport al benestar emocional dels docents implica reconèixer les seves necessitats emocionals, proporcionar un clima laboral de benestar, i també proporcionar-los recursos i oportunitats de desenvolupament professional. Els programes de formació en tècniques de gestió de grups complexos, de l’estrès i la frustració, i la creació d’un clima escolar positiu són aspectes essencials per a millorar el benestar laboral dels docents.

El benestar emocional dels alumnes i el benestar emocional dels docents estan intrínsecament relacionats. Per a aconseguir una educació de qualitat cal atendre les necessitats emocionals tant dels alumnes com dels docents.

Fomentar un entorn escolar que prioritzi el benestar emocional permetrà una millor interacció i col·laboració entre docents i alumnes, promovent un aprenentatge més significatiu i un desenvolupament integral per a tots els membres de la comunitat educativa. Moltes escoles incorporen programes d’aprenentatge social i emocional, que ajuden els estudiants a desenvolupar habilitats per a comprendre i expressar les seves emocions, establir relacions positives i resoldre conflictes de manera constructiva.
Aquests programes aborden el benestar emocional des d’un punt de vista sistèmic i integral, propiciant un canvi de mirada cap a l’acompanyament emocional.

El programa Komtü acompanya al personal docent, no docent i les famílies, promovent l’adquisició d’eines i recursos que els permetin acompanyar als nens en el desenvolupament de les competències personals, emocionals i socials.

Al llarg dels tres cursos d’implementació del programa, es realitza formació i s’instauren a les escoles espais en els quals poder compartir, observar-se i avançar en la millora del benestar emocional en el centre.

D’aquesta manera, es guanya en cohesió, comunicació i s’adquireixen estratègies d’autocura, que es converteixen en pilars en la dinàmica de les escoles que participen en el programa.

(Article ampliat: El valor del benestar emocional d’infants i adults als centres educatius- Fundació privada Nous Cims)

Un article de:

Clara Sau.

Project Manager Komtü Programme.