Fa uns dies, mentre conduïa escoltant un pòdcast – aquest format que està revolucionant la comunicació en els últims anys – s’explicava d’on provenen els cognoms i perquè van sorgir (mai m’havia fet aquesta pregunta, però no sempre hem tingut cognoms!)

Molt resumidament, abans que ens posessin els cognoms de les nostres mares i pares en néixer, evidentment ja hi existien llaços familiars que ens unien. Avis, pares i fills/es convivien en unitats familiars, sota el mateix sostre, però calia una identitat per practicitat, per ser part del grup, identificar-se amb aquest i, així, poder heretar les terres i propietats en cas que la família en disposés (evitant que vingués un estrany i ens suplantés).

Avui en dia, continua sent molt important formar part d’un grup, tenir una identitat compartida i, en definitiva, pertànyer a algun sistema més gran que al d’un mateix.

Però i què passa en altres esferes en què no hi ha un cognom que ens identifica entre nosaltres? Com es forma part d’un grup? Què és allò que ens uneix entre nosaltres i ens permet treballar millor?

El sentiment de pertinença a un grup

Si tenim en compte el món animal, podem observar en els mamífers la importància d’allò que anomenem ramat o “manada”. Un nou mamífer, sense la protecció dels seus iguals, possiblement no sobreviuria gaires dies.

En els humans, que ens passaria exactament el mateix, hem anat un pas més enllà amb la gran capacitat de pensament i consciència que disposem i, avui en dia, coneixem la importància del sentiment de pertinença a un grup – entenent com a grup en el sentit ampli, ja sigui la família, els companys a la feina, els iguals a l’escola o els amics de l’equip de futbol, per posar només uns exemples.

A banda de pertànyer, ens hi hem de sentir part, ser reconeguts i acceptats en aquells grups i col·lectius on estem inclosos. Podem afirmar, doncs, que no només hem de formar part d’un grup, sistema o equip, sinó que serà molt important funcionar i sentir-se part d’aquest.

Com funcionen els equips de treball?

Si ens centrem en el funcionament dels equips de treball, comptem amb algunes evidències que s’han demostrat imprescindibles per a un bon clima en aquests. Anem a veure algunes claus:

1. Estructura

Com a la família, on els pares han de fer de pares i cuidar-se’n dels fills, i no al revés i on cadascú ocupa un rol i té una funció determinada, als equips de treball és important també poder comptar amb una estructura clara i definida. Per exemple, el cap ha de fer de cap i assumir-ne el lideratge, donant suport a la resta de l’equip. Sabem que, quan un lloc no és ocupat per la persona que li correspon, algú altre del grup pot assumir-lo fent trontollar la seva estructura i funcionament.

 

2. Seguretat

És imprescindible sentir-la en els equips que en formem part. Com ja hem apuntat anteriorment, els humans tenim la gran i complexa capacitat de ser conscients i posar-li nom a com ens sentim i com es poden sentir els altres. Saber que podem expressar el que necessitem, com ens sentim o com ens agradaria funcionar, sense por a ser desqualificats, és un element bàsic en el bon funcionament dels equips.

 

3. Confiança

Unes relacions entre els membres dels equips basades en una confiança mútua i una comunicació respectuosa, sabent que allò que pugui expressar serà rebut des de la creença que volem el millor per l’equip, i no només per a un mateix, determina que les relacions que es creïn ens generin tranquil·litat, benestar i sintonia.

 

4. Reconeixement

Com ja hem apuntat, la condició de treballar dins d’un equip determinat no comporta directament tenir-ne un reconeixement. Entenem per ser reconeguts el fet de valorar el que aporta cadascú a l’equip, des del més nou fins al més antic, des del més experimentat fins al més novell. Tothom disposa d’alguna habilitat que suma i aporta a l’equip, i poder verbalitzar-les i comunicar-les a la resta ens genera un sentiment d’equip.

 

5. Identitat

Hem començat parlant d’aquest aspecte a través dels cognoms, que ens donen una identitat familiar, entre altres aspectes, però en els equips de treball també és important disposar d’una identitat compartida. Els equips tenim un objectiu comú i caminant plegats ens serà més fàcil d’assolir.

 

Per finalitzar, m’agradaria compartir dues frases que resumeixen la importància del treball en equip i que formen part de la mirada que tinc cap als equips. Segur que coneixeu en Michael Jordan, mític jugador de bàsquet de l’NBA, que destacava pel seu gran talent en aquest esport. Durant una entrevista va afirmar que “el talent guanya partits, però l’equip guanya campionats”, remarcant la suma de tots els jugadors de l’equip per l’assoliment dels èxits esportius aconseguits. I és que estem convençuts del fet que “treballar en equip divideix la feina i multiplica els resultats”.

 

Referències

Pòdcast: ‘No te lo habías preguntado: Cómo empezamos a tener apellidos?’, de Judith Tiral.

Un article de:

Joan Ronzano.

Psicòleg i educador social. Tècnic del Programa Komtü.