El mes de maig del 2019, vam iniciar el projecte Komtü a l’escola El Turó, de Montcada i Reixac. Ha estat la primera escola on s’ha implementat el projecte d’acompanyament emocional, tenint la gran sort de comptar amb uns professionals, claustre, equip de migdia i PAS, agents externs, així com les famílies, amb moltes ganes de cuidar i treballar pel benestar emocional dels nens i nenes del Turó.

Ha estat un repte per nosaltres anar implementant per primera vegada el programa, i la valoració que en fem, pel feedback que ens han fet professionals i famílies, així com els propis infants, és molt positiva. Han estat tres anys on s’ha anat consolidant, a través de les accions del programa (espais formatius i de cura, dinàmiques d’aula, anàlisi de situacions específiques d’infants, espais per compartir la criança amb les famílies…), una mirada vers l’acompanyament emocional dels infants cada cop de major qualitat de la que ja hi havia en un inici.

Només podem dir que gràcies a tots els esforços que hem fet tots plegats, programa i escola, per aconseguir aquesta sinergia vers el benestar dels nens i nenes.

Durant els dos primers anys, el tècnic del programa és qui lidera moltes de les accions establertes i és en el darrer any que anem passant el testimoni a l’equip impulsor, un petit equip format per membres del claustre i de direcció, que serà el que agafarà el relleu del projecte quan marxem de l’escola.

A partir del quart any, un/a tècnic/a del projecte seguirà estant en contacte amb l’escola, oferint suport per la continuïtat d’aquelles accions que es consideren necessàries per mantenir un acompanyament de qualitat amb els infants, essent l’interlocutor i persona de suport amb l’equip impulsor, qui liderarà les accions plantejades, amb el consentiment de l’equip directiu.

Una de les accions estrella del tercer curs és acompanyar aquest equip impulsor per part dels tècnics del programa. L’objectiu és empoderar-lo, cuidar-lo, fer-lo créixer sense presses, sentint que tenen la capacitat per continuar amb aquelles accions que s’han de mantenir a l’escola per seguir treballant l’acompanyament com fins aleshores. No es tracta de formar-los, de que es converteixin en calcomanies dels tècnics Komtü, sinó de que sentin que han d’estar observants en el dia a dia de l’escola, per compartir amb direcció aquells aspectes que s’han de treballar, reflexionar en els espais de grup creats per a tal fi.

Que hi ha situacions d’aula que fan que la dinàmica en el grup estigui enrarida, que hi ha tensió en el claustre, que hi ha aspectes pedagògics a revisar… Com va autodefinir-se un dels membres de l’equip impulsor del Turó, som com “Pepito Grillo”, que posa la mirada en aquells aspectes que si no es fan, la qualitat en l’acompanyament emocional pot minvar. És un gran suport a la direcció de l’escola i a l’equip de coordinació, perquè, sense trepitjar les responsabilitats de cada rol professional, poden oferir suport en aquells aspectes que per ells, són importants posar-hi mirada.

El curs 2022-23, l’escola El Turó començarà a caminar “sola”, però estem convençuts que serà un camí ferm, segur, amb la mirada posada en l’alumnat, com sempre han fet, en el seu benestar emocional, i com un bon acompanyament a aquest nivell, repercuteix positivament en l’aprenentatge.

Seguirem acompanyant a l’escola des de la distància. L’experiència d’haver-ho fet presencialment durant aquests tres anys ens permet assegurar que seguiran fent-ho amb qualitat, estant propers al Turó però sense que ens necessitin.

Els tres anys queden enrere…. però la qualitat en l’acompanyament continuarà.

 

Un article de:

Carles Bosch

Psicòleg i terapeuta familiar. Tècnic del Programa Komtü.