Els nens i nenes nascuts en el últims anys han arribat a un món digitalitzat. Les nostres vides estan envoltades de tecnologia i això ha fet indispensable la necessitat de conèixer les possibilitats i perills d’aquesta. Les famílies i educadors/es tenim el repte i la responsabilitat d’educar els infants envers les noves tecnologies per tal d’afavorir un creixement saludable. Tot i la dificultat i complexitat d’aquesta tasca degut a la manca de referències, hem d’intentar fer ús del sentit comú.

L’establiment de normes i acords és una de les maneres més recomanades per educar als infants. Aquestes normes han d’anar acompanyades de l’exemple de les persones adultes per tal de ser coherents. Així, a través de les normes, l’exemple i el diàleg, els nens i nenes adquireixen hàbits en relació al bon ús de les tecnologies, coneixent les oportunitats i riscos que poden comportar.

 

Fomentar l’ús d’Internet de forma segura

Internet s’ha convertit en un mitjà essencial per a relacionar-nos amb la nostra família i el nostre entorn social, però també en una potent eina educativa. És el principal mitjà a través del qual ens comuniquem i un espai on podem trobar tot tipus d’informació, tant l’adequada i contrastada, com la no adequada.

És normal sentir-se preocupat en relació a l’ús que fan d’Internet els nostres fills i la informació a la que poden tenir accés. No és recomanable ni positiu tenir una actitud excessivament restrictiva. Tot el contrari, és recomana fomentar el seu ús però d’una manera responsable i segura.

Consells per educar en l’ús responsable de la tecnologia
  • Facilitar dispositius electrònics adequats a l’edat i necessitats del nen o nena.
  • Estar informat i saber utilitzar les noves tecnologies. Imprescindible per poder fer un ús compartit dels dispositius i aprendre junts.
  • Establir normes d’ús clares que fomentin un ús responsable. Per exemple, fixar un temps de connexió diari en equilibri amb el temps de no connexió.
  • Parlar sobre els aspectes positius i els possibles perills de la tecnologia. Ajuda la comunicació per part dels menors en cas de que els hi succeeixi alguna cosa a Ia xarxa.
  • Fomentar l’ús de dispositius en espais comuns. Facilita poder estar alerta davant possibles actituds o símptomes addicció.
  • Ajudar a tenir ull crític en relació a la informació que trobem a la xarxa. Ensenyar que no tot és cert i que no totes les fonts d’informació son fiables.
  • Educar en la privacitat personal i la dels altres, així com conscienciar sobre la necessitat del respecte a les xarxes socials.
  • Establir filtres de control d’accés a la xarxa per bloquejar contingut inapropiat (violent, per a adults, xenòfob, etc.)
  • Ser coherent amb les normes establertes i donar exemple en l’ús responsable de la tecnologia.

 

Dels 4 als 12 anys és imprescindible guiar els infants en els seus primers passos utilitzant dispositius tecnològics i acompanyar en l’ús responsable dels mateixos. També és important conèixer les seves claus d’accés i ensenyar a establir contrasenyes segures, així com explicar la necessitat de no descarregar cap contingut sense permís.