El desenvolupament del primer contacte entre dues persones és determinant per a la receptivitat que tindran en futures trobades. Un dels aspectes més importants per a una primera interacció de qualitat és l’escolta activa.

Diversos estudis sobre educació han arribat a la conclusió que les persones adultes parlen més del que escolten als nens i nenes. Per a construir una relació mestre-alumne de qualitat i afavorir el seu acompanyament emocional, és necessari escoltar bé.

L’escolta activa és extrapolable durant tot l’acompanyament de l’infant, però és imprescindible que hi sigui des d’un inici de la relació, quan es comença a construir el lligam afectiu entre adult/a i nen/a.

Què entenem per escolta activa?

Escoltar activament és molt més que deixar de parlar. Escoltar bé no és adoptar una actitud passiva sinó que significa:

 • Donar espai per a l’expressió de nens i nenes.
 • Tenir paciència, no jutjar i deixar de banda els prejudicis.
 • Eliminar possibles distraccions.
 • Estar present i prestar atenció a la persona que ens parla.
 • Mostrar interès real per allò que ens comuniquen.
 • Interactuar adequadament, fent saber que escoltem i entenem el missatge, així com fer preguntes obertes.
 • Transmetre feedback sobre el missatge a través de la mirada i el llenguatge no verbal.

Beneficis d’escoltar bé

Escoltar activament quan interactuem amb infants afavoreix una relació positiva, que s’obrin i interaccionin. Alguns dels beneficis que pot aportar són:

 • Transmetre confiança i respecte.
 • Produir una comunicació oberta i honesta.
 • Fer sentir valorada a la persona amb la que parlem.
 • Tranquil·litzar i eliminar possibles tensions.
 • Detectar i analitzar problemes amb més facilitat.

Recursos per a aprofundir més

Programa Komtü

Komtü és un programa per a la millora de la salut emocional i relacional als centres educatius. Un model integral que involucra a tota la comunitat educativa per ajudar a les escoles a crear entorns positius d’acompanyament a l’alumnat i tractar les necessitats dels infants amb dificultats. Entre d’altres, donem eines per millorar la comunicació, i posar en pràctica i potenciar l’escolta activa.

Descobreix el viatge Komtü en aquest enllaç.